VENERA // 21.2.2015

Lokalni mediji za prava Roma

      Redakcija nedeljnika Lozničke novosti angažovala je od januara, srednjoškolca romske nacionalnosti Milutina Slavkovića iz Jadranske Lešnice, za učenje novinarskog zanata i afirmaciju svog naroda u medijima. Reč je o projektu “Lokalni mediji za prava Roma” u okviru kojeg će sedam redakcija iz cele Srbije, u narednih 11 meseci zajedno sa predstavnicima romske zajednice pokušati da poboljšaju informisanje Roma o načinima za dobijanje pravne pomoći i ukažu na

Psi lutalice prazne gradsku kasu

      Gradska uprava Loznice za naknadu štete gradjanima od napada pasa lutalica, prošle godine izdvojila je 9,4 miliona dinara, što je 500. 000 dinara više nego 2013. godine. Komisija za naknadu štete, saopštila je da je zaključeno 211 ugovora o vansudskom poravnanju, od čega 166 zbog napada pasa na ljude vrednih 8,5 miliona i 45 za napade na domaće životinje od 900.000 dinara. Mogućnost oštećenima da se pre

Smanjen broj preduzetnika u Loznici

      U Loznici je 2014. broj preduzeća povećan za 12, ali je broj preduzetnika smanjen za 33 u odnosu na 2013. godinu, pokazuju podaci Agencije za privredne registre (APR). Ugašeno je 35 preduzeća i 387 preduzetničkih radnji, a istovremeno je osnovao 47 preduzeća i 354 nove radnje. Zaključno sa 31. decembrom 2014, na lozničkom području radilo je 827 preduzeća i 2.613 preduzetničkih radnji, saoošteno je iz Gradskog odeljenja