Tag "porez"

Ne dirati penzionere, oporezovati estradu

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije “Transparentnost” podržava vladine aktivnosti za smanjivanje budžetskog deficita i uvođenje kontrole u trošenju novca poreskih obveznika Srbije, ali smatra da ne treba smanjivati penzije, već oporezovati estradu. Savet je saopštio da ne podržava najavljene mere usmerene ka smanjivanju penzija, jer su penzioneri čitav radni vek odvajali od svojih ličnih dohodaka kako bi danas uživali penzije i to u vremenskom dobu kada