Tag "psi lutalice"

Psi lutalice prazne gradsku kasu

      Gradska uprava Loznice za naknadu štete gradjanima od napada pasa lutalica, prošle godine izdvojila je 9,4 miliona dinara, što je 500. 000 dinara više nego 2013. godine. Komisija za naknadu štete, saopštila je da je zaključeno 211 ugovora o vansudskom poravnanju, od čega 166 zbog napada pasa na ljude vrednih 8,5 miliona i 45 za napade na domaće životinje od 900.000 dinara. Mogućnost oštećenima da se pre

Psi lutalice prazne gradsku kasu

      Gradska uprava Loznice za prvih šest meseci ove godine izdvojila je oko 3,2 miliona dinara, za naknadu štete gradjanima od napada pasa lutalica. Prema podacima gradske komisije za naknadu štete, objavljenim u nedeljniku Lozničke novosti, zaključena su 82 ugovora o vansudskom poravnanju, od toga 66 za ujede ljudi a 16 za povrede nanete domaćim životinjama. Prošle godine, zbog napada pasa lutalica iz gradskog budžeta gradjanima je isplaćeno