Tag "rezolucija"

Rusi dali svoju rezoluciju kao kontru britanskoj

      Ruska delegacija u UN nacijama podelila je svim članicama Saveta bezbednosti nacrt svoje rezolucije o BiH, kao kontrapredlog britanskom dokumentu o Srebrenici. Kako saznaju “Večernje novosti”, Rusija, naime, smatra da SB ima zadatak da postigne dogovor o tekstu koji bi doneo istinsku korist celom regionu, pa je predlog Moskve usredsređen na pitanja koja predstavljaju osnovu za saradnju i mirnu koegzistenciju država regiona, a ne na pitanja koja