Tag "stolice"

Trajna sanacija jalovišta u martu

     Ministar bez portfelja zadužen za vanredne situacije Velimir Ilić najavio je u sredu u Loznici, da bi u martu trebala da počne trajna sanacija jalovišta nekadašnjeg rudnika “Stolica” u Kostajniku kod Krupanja. “Institut ‘Jaroslav Čarni’ radi dokumentaciju za kompletnu sanaciju i mislim da će za jedno mesec do meseci i po dana to biti gotovo i počinje trajna sanacija” rekao je Ilić novinarima, nakon razgovora sa gradonačelnikom Loznice

Završnica sanacije jalovišta

      Radnici Rudarsko – topioničarskog basena Bor, prošle sedmice završili su prvu fazu sanacije oštećenog jalovišta nekadašnjeg rudnika “Stolice” u Kostajniku kod Krupnja. Za nepunih mesec dana, ekipa od 12 radnika završila je izgradnju pet velikih brana za filtriranje voda iz jalovišta, dve brane za prihvat i odvod bujičnih voda i 1.300 metara različitih kanala za sakupljanje površinskih voda. Rukovodilac gradilišta Saša Perišić izjavio je lokalnim medijima da

Izgrađene dve brane na jalovištu

      Radovi na sanaciji oštećenog jalovišta nekadašnjeg rudnika “Stolice” u Kostajniku kod Krupnja, odvijaju se planiranom dinamikom i trebalo bi da budu završeni do kraja novembra. Radnici Rudarsko topioničarsogi basena (RTB) Bor, koji su angažovani na sanaciji, već su izgradili dve brane i završili četvrtinu planirane trase budućih kanala za sakupljanje površinskih voda oko jalovišta. “Posao obavlja 12 radnika sa mehanizacijom, a kao uigrana ekipa sa dugodišnjim iskustvom

Počela sanacija jalovišta

      Posle pet meseci od poplava i problema sa isticanjem jalovine sa deponije zatvorenog rudnika Stolice, u Kostajniku su počeli radovi kojima će se rešiti ekološki problem u ovom selu ali i drugim mestima i rekama nizvodno od kostajničke reke u kojima su koncentracije teških metala velike. Republička vlada je projekat uredjenja deponije poverila RTB Bor koji je besplatno ponudio i ljudstvo i tehničko rešenje ekološkog problema u

Metali sve bliže Savi

      Teški metali, naneti muljem i vodom iz oštećenog jalovišta nekadašnjeg rudnika “Stolice” u Kostajniku kod Krupnja, stigli su u Drinu kod Badovinaca na području opštine Bogatić, pokazuju najnovije analize Agencije za zaštitu životne sredine. Rezultati uzorkovanja vode Kostajnika, Jadra i Drine, objavljeni na sajtu Agencije, http://www.sepa.gov.rs, pokazuju visoke koncetracije gvožđa, mangana, arsena, olova, nikla i kadmijuma a postoji mogućnost da se opasne materije uskoro nađu i u