Udruženje građana “Drina u srcu” je neprofitno, nevladino i nestranačko udruženje osnovano decembra 2015. godine.

Udruženje je osnovano od strane grupe ljudi koji su spremni da se uhvate u koštac sa problemima u lokalnoj sredini i davajući svoj doprinos, krenu da stvaraju bolju budućnost.

Misija: 

U skladu sa misijom, udruženje za sada ima pet pravaca delovanja:

  1. razvoj civilnog društva
  2. omladinski programi i podrška mladima
  3. razvoj ekološke svesti i zaštita životne sredine
  4. programi socijalne inkluzije
  5. razvoj turizma i kulturnih manifestacija

Svi zainteresovani koji imaju dobru volju i znanje iz gore navedenih oblasti, mogu da se priključe i daju svoj doprinos misiji udruženja.