Gradska uprava Loznica ,Udruženje građana „Flora“ za sakupljanje  i uzgajanje lekovitog bilja, Nacionalna služba za azpošljavanje  i Fond za razvoj grada Loznice partnerski sprovode anketu na teritoriji grada Loznice o zainteresovanosti građana za bavljenje  ovom delatnošću, a u okviru projekta“Lekovito bilje -zdrav profit“. Sprovođenje ankete je prvi korak u realizaciji projekta za uzgajanje i sakupljanje lekovitog bilja na teritoriji grada Loznice koji će početi da se sprovodi u 2015.godini. Nakon sprovedene ankete uslediće organizovanje edukacija i stručnih seminara na temu bavljenja lekovitim biljem kao i unapređenje kapaciteta i organizovanog rada UG“ Flora.“ Smatramo da bi bavljenje lekovitim biljem u narednom periodu mogao biti značajan dodatni posao poljoprivrednim domaćinstvima , kao i izvor dodatnih prihoda. Ukoliko govorimo o sakupljanju lekovitog bilja iz prirode svoje interesovanje mogu iskazati i fizička lica koja nemaju poljoprivredno zemljište , a UG“ Flora „ uz podršku Gradske uprave, NSZ i Fonda za razvoj grada Loznice će ih u toj oblasti edukovati i uključiti u svoje aktivnosti.

      Anketni listić svi zainteresovani mogu popuniti u mesnim kancelarijama Gradske uprave Loznica, prostorijama Odeljenja za LER Gradske uprave Loznica, Nacionalne službi za zapošljavanje i Fonda za razvoj grada Loznice.Na svim navedenim lokacijama izuzev u mesnim kancelarijama Gradske uprave ,anketni listić se može popuniti u periodu od 5.12.-20.12.2012., dok će anketni listić u mesnim kancelarijama na teritoriji grada biti dostupan u periodu od 10.12.-25.12.2014.godine.

M.R.