Dugogodišnji problem otpada cijanidnih soli u nekadašnjoj fabrici FAK u Loznici konačno je rešen. Počeo je transport ovog hemijskog otpada koji je bio smešten u fabričku halu uskladišten u 406 metalnih buradi.
Ministar zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije Goran Trivan, sa saradnicima i predstavnicima rukovodstva grada Loznice, obišao je nekadašnju Fabriku autotraktorskih kočnica.

U Loznici postoje ogromne količine „istorijskog” otpada, a tema razgovora u gradskoj upravi sigurno će biti i „Viskoza” koja je vama pitanje života.

, rekao je ministar Trivan.

Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović istakao je da zahvaljujući naporima vlade i resornog ministarstva, ukupno se odnosi sto tona cijanidne soli zajedno sa ambalažom koja je, takođe, opasan otpad.

Definisaćemo akcioni plan u okviru budžetskih sredstava republike, ministarstva i Grada Loznice, radićemo partnerski kako bismo za što je moguće kraće vreme Lozničane u potpunosti oslobodili straha od opasnih materija koje zaista mogu ozbiljno da ugroze život, zdravlje i bezbednost ljudi. Razgovaraćemo i o „Viskozi”, definisaćemo svakako naredne korake zajedno sa ministarstvom i vladom.

, rekao je Petrović.

Cijanidne soli su hemijski otpad koji ne može kod nas da se tretira ili odlaže i ide u Austriju, u rudnike soli. Ovaj postupak je skuplji nego da je otpad ovde tretiran, ali Srbija nema uslove za tretman hemijskog otpada.
Cijanidne soli nastale su u tehnološkom procesu tokom rada pogona FAK-a za termičku obradu metala, a od 1990. velike količine ovog otpada nalazile su se ograđenom prostoru nekadašnje Fabrike autotraktorskih kočnica u Loznici.