Skupština grada Loznica usvojila je Deklaraciju o upotrebi ćiriličnog pisma, kojom se sva pravna i fizička lica pozivaju da u skladu sa Ustavom i zakonom koriste ćiriličo pismo. Predsednik Skupštine Jovan Todorović napisao je danas na svom Fejsbuk profilu da je Gradsko veće obavezno da svojim merama motiviše sva pravna lica, te da kada god je moguće, svi natpisi, uključujući i nazive firmi budu ispisani ćirilicom.

“Veće će formirati posebnu stručnu radnu grupu sa zadatkom da razmotri i druge mere motivacije i olakšica, kako bi Loznica, sledeći Vuka Karadžića, velikana ovog grada, prednjačila u upotrebi ćiriličnog pisma”

      napisao je u svojoj objavi Todorović. Deklaracija je jednoglasno usvojena juče u Skupštini. Na sednici je doneta i Odluka o kreditnom zaduženju Grada u iznosu od 110 miliona dinara, radi završetka radova u rekonstrukciji ulice Bakal Milosava. Na predlog gradonačelnika Vidoja Petrovića usvojen je zaključak kojim se Gradsko veće i Gradsko odeljenje za finansije, obavezuju da pokrenu postupak kreditnog zaduženja u iznosu do 200 miliona dinara, kako bi se realizovao projekat rekonstrukcije ulice Drinska u Lozničkom Polju.