Nemačka Savezna Vlada kroz program razvojne saradnje sa Republikom Srbijom podržava opštine i gradove u Srbiji u ispunjavanju ekoloških standarda Evropske unije. Kroz projekat IMPACT koji sprovodi Nemačka organizacija GIZ pružena je finansijska podrška opštini Krupanj kroz nabavku opreme u cilju povećanje usluge sakupljanja komunalnog otpada.

Ukupna vrednost nabavljene opreme iznosi 1,2 miliona dinara. Sredstva za nabavku opreme obezbeđena su od strane nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

U sredu 18. januara 2017. godine u Opštini Krupanj biće izvršena svečana primopredaja nabavljene opreme potpisivanjem Protokola koji će potpisati predsednik opštine Krupanj gospodin Ivan Isailović i gospodin Klaus Schmidt, vođa projekta GIZ IMPACT. Nabavljena oprema biće predata na upravljanje JKP „1. Maj“ iz Krupanja koje će kroz analizu i izadu plana sakupljanja odrediti lokacije za postavljanje novih kanti i kontejnera.

Ukupno je nabavljeno 30 kontejnera zapremine 1,1 m³ i 100 kanti zapremine 120 litara. Procenjeno je da će se na taj način povećati količina prikupljenog otpada za 25%, a na taj način i smanjiti nastajenje divljih deponija.

Opština Krupanj učestvuje u realizaciji projekta GIZ IMPACT od 2012. godine, kao jedna od 5 pilot opština. Glavni cilj projekta je stvaranje uslova za uvođenje cirkularne ekonomije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama u Srbiji na nacionalnom i lokalnom nivou.

________________________

Foto:  http://tookrupanj.org.rs/