U rudniku ”Stolice”, u Kostajniku kod Krupnja, došlo je do pucanja brane usled čega je počelo izlivanje jalovine iz odlagališta preradjene rude antimona. Pokrenuta toksična masa je formirala ”sivu reku” koja preti da ugrozi životnu sredinu u slivu reke Korenite koja se uliva u Jadar koji uvire u Drinu, saopštio je danas Gradski štab za vanredne situacije u Loznici, koji je o tome obavestio Republički štab za vanredne situacije. O izlivanju jalovine koja preti da ugrozi rečne slivove grada Loznice iz Operativnog centra Gradskog štaba su informisali preduzeće „Farmakom” i rukovodstvo opštine Krupanj na čijoj teritoriji je došlo do ekološkog akcidenta, koji je usledio posle velike poplave i pojave klizišta u tom kraju. Prve informacije ukazuju da je potrebno hitno sanirati stari ili izgraditi novi kolektor otpadne vode ispod jalovine na Stolicama. U okviru ranije započetog preventivnog delovanja na zaštiti zdravlja gradjana, u lozničkom kraju je ubrzana aktivnost na dezinfikovanju objekata domaćinstava zahvaćena poplavama. Uz pomoć ABHO jedinice Vojske Srbije, taj posao juče je završen u 156 kuća u Runjanima i Klupcima, a do sada je dezinfekcija obavljena na više od dve hiljade domaćinstava. Svi magistralni putevi su prohodni i propisno su obeležena oštećenja kolovoza. Saobraćaj jedino još nije uspostavljen na regionalnom pravcu od Zavlake prema Tekerišu, a prema informaciji iz Stanice saobraćajne policije u Loznici nema većih zadržavanja ni na graničnim prelazima Trbušnica i Karakaj.