Turistička organizacija grada Loznice u saradnji sa fondacijom Tempus – Erazmus+ kancelarija u Srbiji, organizuje Info dan u Loznici u petak 7. decembra 2018. godine u Velikoj sali Gradske uprave u Loznici (Karađorđeva 2) sa početkom u 14 časova, gde će predstavnici fondacije upoznati prisutne sa Erazmus+ programima, predstojećem konkursu, uslovima učešća i procedurama pisanja projekata i prikupljanja potrebne dokumentacije.

Fondacija Tempus mnogobrojnim aktivnostima promoviše i sprovodi najveći program Evropske Unije – Erazmus+, čime pruža podršku kako organizacijama, tako i pojedincima u ličnom i profesionalnom razvoju, kao što su karijerno vođenje, razvoj veština, kompetencija i kvalifikacija , lični razvoj i međunarodna mobilnost ključnih aktera u oblasti obrazovanja.

Erasmus+ je program Evropske unije koji u periodu od 2014. do 2020. godine pokriva projekte saradnje u oblasti obrazovanja, mladih i sporta. Program sadrži više vrsta projekata koji se svrstavaju u tri osnovna dela:

1. Deo KA1 – projekti koji se odnose na mobilnost u oblasti obrazovanja mladih

2. Deo KA2 – različite vrste projekata institucionalne saradnje u oblasti obrazovanja, mladih i sporta

3. Deo KA3 – projekti koji podržavaju unapređenje obrazovnih politika i politika koje se odnose na mlade

Pravo na učešće u ovom programu imaju organizacije i institucije aktivne u polju mladih, organizacije civilnog društva, državni organi i donosioci odluka, visokoškolske ustanove, škole i predškolske ustanove, preduzeća.