U sali lozničke Gimnazije održan je sastanak na kojem je konstituisan Opštinski savet roditelja grada Loznice. Po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, svaka lokalna samouprava u Srbiji mora da ima opštinski savet roditelja koji čine predstavnici saveta roditelja svih obrazovnih ustanova sa područja opštine, odnosno gradske opštine. Usvojen je plan rada za tekuću školsku godinu, i dogovorene aktivnosti u narednom periodu.