Ministrastva poljoprivrede i zaštite životne sredine i rudarstva i energetike formirala su poseban tim za praćenje realizacije hitnih mera za sanaciju izlivene toksične jalovine antimona iz zatvorenog rudnika “Stolice” kod Krupnja, saopštilo je danas Ministarstvo zaštite životne sredine. Radovi na sanaciji jalovišta, koje nije u funkciji od 1991. godine, a koje je do sad izvodila kompanija Farmakom, vlasnik rudnika od 2006. godine, po mišljenju dva ministarstva nisu dovoljni za obezbeđenje jalovišta od daljih udesa, a ni u čišćenju zagađenog zemljišta. “Postoji relna opasnost od novih udesa ukoliko se ne preduzmu hitne mere na sanaciji jalovišta. U oštećenom jalovištu se nalazi više stotina hiljada metara kubnih jalovine, opasnog rudarskog otpada sa značajnim koncentracijama arsena, antimona, olova, a izlivenom jalovinom je zagađena voda i zemljište”, navodi se u saopštenju. Podseća se da je udes na jalovištu “Stolice” najveći udes iz oblasti zaštite životne sredine koji je nastao kao posledica majskih poplava. Kako je precizirano, 15. maja usled ogromnih i dugotrajnih padavina, koje su za posledicu proizvele klizište brdskog masiva na koji se naslanja flotacijsko jalovište “Stolice”, došlo je do loma kolektora, što je za posledicu imalo tečenje jalovinske mase zajedno s vodom. Došlo je do pucanja dve brane jalovišta, a 23. maja do pucanja i treće brane i isticanja više hiljada kubnih metara jalovine. Jalovina i vode iz jalovišta su se izlili u rečicu Korenitu, u mestu Kostajnik, a koja se uliva u reku Jadar na oko 20 kilometara. Do ponovnog probijanja brane i isticanja jalovine u potok Kostajnik došlo je 17. jula, posle obilnih padavina. Procenjena šteta na jalovištu je ušla i u zvanični Vladin izveštaj korišćen i za briselsku donatorsku konferenciju za Srbiju i BiH koje su pogođene poplavama.

Izvor: Beta