Udruženje građana „Iskra-Loznica“ sprovodi projekat „Imam pravo da znam“ podržan od strane Misije OEBS u Srbiji i Švedske/Sida kao deo tehničke podrške Kancelariji za ljudska i manjinska prava za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji. U okviru projekta predviđena je sprovodjenje treninga za obuku edukatora sa ciljem podizanja nivoa znanja, veština i osposobljavanja mladih Roma iz oblasti zaštite zdravlja i smanjenja diskriminacije. Trening je održan u Banji Koviljači u periodu od 02.04. do 05.04 2015. godine. Pored članova Iskre, Saše Stojkovića, Nadice Police i Ljiljane Ranković, u treningu su učestvovali i predavači po pozivu, koji su obradjivali razlicite zdravstvene teme i teme iz ljudskih prava, prava za ostvarivanje socijalne i zdravstvene zastite, Rosa Savić, Dragana Tomić i Hristina Despotovic. Gostovala je i pravni savetnik Mira Teodorović koja ih je upoznala sa mogućnostima korišćenja besplatne pravne pomoći u Omladinskom centru i Jovan Nikolic, koji ih je pozvao na brojne besplatne obuke koje omogućuje Omladinski centar u Loznici, posebno: novinarski kurs, kurs stranih jezika, informatike, web dizajna itd.

      Romska edukatori će nakon obuke uz mentorsku podršku u Jadranskoj Lešnici, Joševi, Banji Koviljači, Lešnici i Čokešini izvesti više radionica na različite teme iz oblasti zaštite zdravlja, tolerancije, diskriminacije i rodno zasnovanog nasilja, rešavanje konflikata kao i prepoznavanje i prevencija svih oblika društveno nepoželjnog ponašanja. Projekat traje do sredine septembra 2015. godine. Obuku je uspešno zavrsilo 13 mladih iz razlicitih mesta, Joševe, Jadranske Lešnice, Novog Sela, Loznice i Banje Koviljače. Učesnici treninga su bili veoma angažovani, željni znanja i želje za promenama. Učesnicu su prevazišli naša očekivanja, Bilo je tu onih koji su završili srednje skole ili idu u srednju školu ali i onih koji su završili Visoku strukovnu zdravstvenu školu, kao Miloš Prljic, ili Dijana Miladinović pedagoški asitent u Predškolskoj ustanovi Bambi, a ima i odličnih i uspešnih đaka. Zaključak je da njima samo treba pružiti šansu, i oni će uspeti i iskoristiti je

      Dana, 08.04.2015. u Osnovnoj školi “Aleksandar I Karadjordjevic” u Jadranska Lešnica obeležen je Svetski dan Roma. Tim povodom organizovana je izložba fotografija poznatih i uspešnih Roma, likovnih radova predškolaca, a učenici nižih razreda su izveli prigodan program koji je i ove godine spremila učiteljica Dušanka Rangelov, sa koleginicama. Iskra je svim učesnicima programa obezbedila majice i koktel. Sve aktivnosti su izveli od ogranizacije do izvođenja vršnjački edukatori Iskre, Romi. Sve aktivnosti se odvijaju uz podršku gradske uprave jer realizacija aktivnosti direktno podrazumeva implentaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Rome kao i realizaciju Nacionalne strategije za Rome.