Radovi na sanaciji oštećenog jalovišta nekadašnjeg rudnika “Stolice” u Kostajniku kod Krupnja, odvijaju se planiranom dinamikom i trebalo bi da budu završeni do kraja novembra. Radnici Rudarsko topioničarsogi basena (RTB) Bor, koji su angažovani na sanaciji, već su izgradili dve brane i završili četvrtinu planirane trase budućih kanala za sakupljanje površinskih voda oko jalovišta.

“Posao obavlja 12 radnika sa mehanizacijom, a kao uigrana ekipa sa dugodišnjim iskustvom sa borskih jalovišta, očekujemo da će posao biti završen do kraja meseca”

izjavio je za nedeljnik Lozničke novosti jedan od radnika Zarije Ristić. On je naveo da se trenutno radi na čišćenju drenažne linije za odvod voda oko jalovišta i glavnog bunara drenažnog sistema koji će biti iskorišćen za sakupljanje površinskih voda.

”Posle toga sledi izgradnje velike brane i izgradnja preostale tri četvrtine trase kanala”

      rekao je Ristić i dodao da osim manjih poteškoća sa kretenjem bagera, drugih prepreka u radu nije bilo. Radovi na sanaciji jalovišta počeli su 5. novembra, šest meseci nakon što je branu jalovišta oštetila majska poplava. Ministar bez portfelja zadužen za vanredne situacije Velimir Ilić, koji je prisustvovao početku radova, izjavio je tom prilikom da je RTB “Bor” obezbedio besplatno sve mašine i radnike, dok će za beton, armaturu i cevi iz budžeta morati da se plati najviše oko 16 miliona dinara. Zbog izlivanja jalovišta u maju, teški metali su dospeli u reke Jadar i Drinu, a povećane koncentracije su utvrđene u Drini kod Badovinaca, nadomak ušća u Savu. Rezultati analize vode Kostajnika, Jadra i Drine, objavljeni na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine, pokazuju visoke koncentracije gvožđa, mangana, arsena, olova, nikla i kadmijuma. Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i rudarstva i energetike formirala su krajem jula tim za praćenje hitnih mera za sanaciju izlivene toksične jalovine antimona iz zatvorenog rudnika “Stolice”. Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je tada da je incident na jalovištu “Stolice” najveći iz oblasti zaštite životne sredine koji je nastao kao posledica majskih poplava, navodeći da se u oštećenom jalovištu nalazi više stotina hiljada metara kubnih jalovine, opasnog rudarskog otpada sa značajnim koncentracijama arsena, antimona i olova. Procenjena šteta na jalovištu je ušla i u zvanični vladin izveštaj korišćen i za briselsku donatorsku konferenciju za Srbiju i BiH koje su pogođene poplavama. Zatvoreni rudnik Stolice deo je koncerna Farmakom u vlasništvu biznismena Miroslava Bogićevića.