Javno preduzeće „Direkcija za upravljanje i razvoj” u Banji Koviljači završilo je radove u drugoj fazi izgradnje banjskog bunara koji će, kada ceo posao bude potpuno okončan, omogućiti uštedu do dva miliona dinara budžetskih sredstava na godišnjem nivou.

U drugoj fazi biće obavljeni i građevinski i elektroradovi, čija je ukupna vrednost oko 2 miliona dinara. Urađena je šahta sa vodonepropustivim betonom, što je omogućilo da se postave potapajuće pumpe koje bacaju vodu tridesetak metara, a prethodno je postavljen potisni cevovod, koji će pumpu povezati sa automatskim sistemom za zalivanje, koji je u parku izgrađen 2013. godine. Sledeća faza će biti realizovana 2017. godine kada će kompletno biti završena celokupna investicija, kojom je kod sumpornog kupatila predviđena izgradnja rezervoara za vodu zapremine 40 metara kubnih, sa hidrantom postavljenim u zemlju tako da se ne naruši izgled samog parka.

Osim za zalivanje parka, voda iz rezervoara moći će da se koristi i za pranje ulica i trotoara i celokupna investicija će se isplatiti u narednih pet godina. Bunar za vodu će biti u funkciji do početka nove turističke sezone.