Opština Mali Zvornik započela je aktivnosti na pripremi dokumentacije za izgradnju toplane na biomasu. Prvi koraci u realizaciji ovog kapitalnog projekta biće rešavanje imovinsko pravnih odnosa katastarske parcele buduće lokacije toplane, formiranje idejnog projektnog rešenja, te izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju objekta.

Kapacitet toplane trebalo bi da iznosi oko 2,4 MW. Predviđeno je da njen osnovni energent bude drvna sečka, te da za rezervni toplotni izvor bude predviđen kotao na lož ulje – ekstra laki ili gasni kotao.
Izgradnja toplane u Malom Zvorniku najverovatnije će biti finansirana sredstvima nemačke KFW banke, što, kako je rečeno, zavisi od investicione vrednosti projekta.
Postojeća kotlarnica u Malom Zvorniku je stara i odavno ne zadovoljava potrebe korisnika u Malom Zvorniku, zbog čega je izgradnja toplane prioritetni posao lokalne samouprave.