Vlada Japana uručila je donaciju Domu za stare i penzionere, Domu zdravlja i OŠ „ Borivoje Ž. Milojević“ u Krupnju.

Ambasador Japana Đuiđi Takahara istakao je da je Japanska vlada Krupnju donirala 175.776 evra za podršku unapređenja uslova obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite. Ambasador Tahakara zadovoljan je dosadašnjom saradnjom sa svim nadležnim institucijama u Srbiji i izrazio nadu da će tako biti i ubuduće.

Ukupan iznos japanske pomoći Srbiji za osnovne potrebe stanovništva od 1999. godine kroz projekte je 11 miliona evra.

U ime prisutnih predstavnika ministarstava rada, prosvete i zdravstva,  Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dr Nenad Ivanišević  je zahvalio Vladi Japana i ovaj put na finansijskoj podršci podsetivši da je ta zemlja uvek pružala pomoć Srbiji kada je to bilo neophodno, uključujući obnovu od katastrofalnih majskih poplava 2014. godine kao i migrantsku krizu .

                   Krupanj1                  Krupanj