Hotelsko-turističko preduzeće (HTP) “Banja Koviljača”, nije uspelo da obezbedi 400.000 dinara za uplatu takse za pokretanje stečaja, pa predstečajno ročište, zakazano za 3. oktobar, nije ni održano. U ovom preduzeću ne odustaju od zahteva za otvaranje stečaja, koji bi omogućio program reorganizacije. Podnet je zahtev Gradskom veću za pomoć u obezbeđenju sredstava za taksu, a očekuje se da sud uskoro odredi novi datum za ročište.

“Ako odemo u stečaj, to znači da se stvara novi pravni subject i mogućnost da ponudimo program reorganizacije preduzeća. Tada bi mogao da se nastavi rad, da nam ne dolaze poverioci, a to je jedini način da se zaštiti imovina od bezvrednog prodavanja”

, izjavio je za nedeljnik Lozničke novosti Života Isaković, izvršni direktor preduzeća. Isaković, koji je u decembru 2013. godine izabran za direktora, rekao je da “ni u lokalnoj samoupravi ni u Vladi Srbije” nisu imali adkevatne saradnike, pa su “sve predložene mere, ostale samo na papiru”.

“Nismo imali razumevanja i niko nije makao prstom da nam pomogne. Kao podržavljeno preduzeće, očekivali smo bržu reakciju države, ali kako je ona izostala, tražimo izlaz u otvaranju stečaja”

, napomenuo je Isaković. Trenutni dug preduzeća je 140 miliona dinara, račun je u blokadi, a radnicima se duguje 21 plata. U cilju smanjenja daljih troškova, svih 35 zaposlenih radnika je od 29. septembra na kolektivnom odmoru. HTP “Banja Koviljača” koje je bilo društveno, postalo je državno vlasništvo januara 2010. godine. Država je predhodno obezbedila socijalni program za šezdeset radnika firme. Proces privatizacije započet je maja 2002. godine, a zbog problema razgraničenja društvene i državne imovine, preduzeće do sada nije prodato.