Veliki broj kamiona sa robom za BiH u koloni dugoj preko 2 kilometra čeka da predje granični prelaz Karakaj. Vozači kažu da ih je zatekla uredba Vlade republike Srbije od 12.02.2017. o obaveznim licencama, i da im treba vreme da sve potrebno prikupe, kako bi mogli nesmetano da obavljaju svoju delatnost. Trenutno saobraćaj se obavlja jednom kolovoznom trakom naizmenično i kontroliše ga saobraćajna policija.