Neobična kradja dogodila se protekle sedmice u Banji Koviljači, gde su u šumi iznad banjskog parka kradljivci posekli 85 zimzelenih stabala. Prema rečima Momira Matića direktora Direkcije za upravljanje i razvoj Banje Koviljače, park šuma se prostire na površini od 27,7 hektara, a šteta veća od 6.300 evra naneta je u neposrednoj blizini trim staze.

“Kako je policija utvrdila, više počinilaca je divljački poseklo 85 stabala od kojih je 13 oštećeno i prema proceni našeg pejzažnog arhitekte moguće ih je regenerisati, dok su 72 stabla totalno uništena”

      rekao je Matić lokalnim medijima. Procena štete je iskazana u evrima, na osnovu cenovnika drugih država, jer je reč o odnegovanim sadnicama jele, smrče i omorike, starim oko 20 godina, kakvih nema u Srbiji. Direkcija vech 18 godina nema čuvarsku službu, ukinutu zbog racionalizacije radnih mesta. Pošto je reč o zaštićenom kompleksu o seči stabala, obavešteni su šumarski inspektor, Zavod za zaštitu prirode Srbije i Zavod za zaštitu spomenika u Valjevu, koji će dati uputstva kako da se obnove uništena stabla.