U Ljuboviji se, posle izlivanja reke Ljuboviđe koja je poplavila oko 300 kuća, situacija postepeno stabilizuje, ali je ova varoš i dalje odsečena od sveta. Ljuboviđa se povukla u korito, ali je za sobom ostavila ogromne količine mulja, oštećene mostove i puteve. U trgovinama, zbog nemogućnosti dopremanja, ponestaje vode za piće, a zbog problema sa nestankom struje, mnogi pekari nisu mogli da obezbede hleb za sugrađane, javljaju lokalni mediji. Zbog prekinutih putnih pravaca, u Ljuboviju ne mogu da stignu ni pumpe za crpljenje vode, pa su podrumi i prizemlja poplavljenih domova i dalje pod vodom. Sada su najveći problem brojna klizišta koja prete na teritoriji cele opštine. Iz sela Selanac evakuisano je u predhodna dva dana 38 žitelja. U selu Podgaj zarobljeno je oko 50 ljudi, do kojih se ne može prići, jer je sa jedne strane voda a sa druge klizišta. Stanovništvo je bez stabilnih telefonskih veza, interneta, TV slike, ali još rade mobilni telefoni.