Lovačko udruženje „Mileta Polić – Bata“ osnovano je 1900.godine, pod prvobitnim imenom “Baurić” i jedno je od najstarijih lovačkih udruženja osnovanih na teritoriji Republike Srbije, koje uspešno posluje i gazduje lovištem sve ovo vreme u kontinuitetu. Veoma dobro je organizovano i broji oko 300 članova, ali se broj ljubitelja lova stalno povećava. Lovačko udruženje gazduje sa lovištem „Bukovica“, koje se prostire na 35 624 hektara i koje je bogato visokom divljači od kojih je najbrojnija srneća divljač, a zatim i divlje svinje.

Tokom 2016.godine na teritoriji lovišta “Bukovica” osnovan je reproduktivni centar za veštački uzgoj divljih svinja, a koji se nalazi u naselju „Sarići“. Centar je počeo sa radom i trenutno u njemu ima 23 jedinke, autohtonih divljih svinja, koje su namenjene za reprodukciju, uzgoj i kasnije ispuštanje u prirodu, radi povećanja brojnog stanja ove divljači u prirodi, što će u krajnjoj liniji rezultirati povećanjem lovno-turističke ponude opštine Ljubovija.

Lovačko udruženje je u martu mesecu 2017. godine pokrenulo aktivnosti na rehabilitaciji zgrade fazanerije u Grabovici i izgranji moderne volijere za veštački uzgoj fazanskih pilića. Trenutno sami finansiraju obnovu, ali planiraju da apliciraju u republičke fondove i fondove lokalne samouprave za pomoć i subvencije. Planiraju da ove godine u veštačkom uzgoju podignu 1000 fazana, te da ih tokom godine puste u lovište, što će takođe doprineti većem brojnom stanju lovne divljači u lovištu “Bukovica” i takođe povećati lovno-turističku ponudu LU “ Mileta Polić Bata” Ljubovija.

Naše lovište je izuzetno bogato srnećom divljači, a pored toga se radi na povećanju broja fazana i divljih svinja veštačkih uzgojom i kontrolisanim ispuštanjem u lovište koje ima odlične predispozicije i uslove za kvalitetan život skoro svih vrsta lovne divljači. Dodatnim aktivnostima na ishrani koju svake godine propisno obavljamo, kako iznošenjem gotove hrane u lovište na hranilice, a tako i setvom, radi se na povećanju brojnog stanja i trofejne vrednosti

, kaže Darko Mitrović, predsednik skupštine lovačkog udruženja.

Lovni turizam je izuzetno perspektivna grana turističke ponude opštine Ljubovija.