Teški metali, naneti muljem i vodom iz oštećenog jalovišta nekadašnjeg rudnika “Stolice” u Kostajniku kod Krupnja, stigli su do reke Drine na lozničkom području, potvrđeno je iz Gradskog veća Loznice, koje je zatražilo pomoć Vlade Srbije u rešavanju ovog problema. Veće je na vanrednom zasedanju u ponedeljak, upozorilo da je u pitanju ekološka katastrofa izazvana izlivanjem velikih količina teških metala u vodotokove, što nalaze preduzimanje hitnih mera države. “Problem je u nadležnosti države, a ne lokalnih samouprava koje nemaju ni novca ni mehanizme da ga reše. Bilo je razgovora, obećanja, ali rešenja nema na vidiku, a ekološka katastrofa je u toku. Vlada treba da nađe hitno rešenje za sanaciju jalovišta, a u nama će imati partnera u tom poslu”, izjavio je gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović. Dok se čeka reakcija države, vrbe u koritu Korenite se suše, a jalovište ističe bojeći sve na svom putu u sivo i noseći opasne kancerogene materije.

      Na osnovu najnovije analize uzoraka vode sa četiri merne stanice, koju je 10. septembra obavio Zavod za javno zdravlje Šabac, gvožđe, olovo, kadmijum, cink, bakar, arsen, živa, antimon i mangan u većini uzoraka su van predviđene četiri klase kvaliteta, što je maksimalno zagađenje. Uzorkovanja vode vršena su u Kostajniku, na samom izlivanju jalovine u reku Korenitu pre ulivanja u Jadar, u selu Bradić u reci Jadar, i u Jelavu na samom ulivanju Jadra u Drinu. Što se tiče Jadra, on je u svom toku od ulivanja Korenite u Jadar, pa sve do Jelava, gde se uliva u Drinu, proglašen za vodu van klase, zbog prisustva antimona i arsena, žive i olova u ogromnim količinama, zbog čega je reka dobila sivu boju. U Kostajničkom potoku vrednosti teških metala su nekoliko stotina puta veće od propisanih, pa je ovaj potok sada zaporavo otpadni kanal. Veće je stanovništvu u priobalju tih vodotokova, uputilo obaveštenje o načinu upotrebe vode, voća, povrća, divljači i ribe sa tog područja, zbog opasnosti po zdravlje ljudi.

      Izlivanje toksične jalovine iz odlagališta prerađene rude antimona iz rudnika Stolice počelo je nakon majskih poplava kada je došlo do oštećenja brane na jalovištu. Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i rudarstva i energetike formirala su krajem jula poseban tim za praćenje realizacije hitnih mera za sanaciju izlivene toksične jalovine antimona iz zatvorenog rudnika “Stolice”. Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je tada da je incident na jalovištu “Stolice” najveći iz oblasti zaštite životne sredine koji je nastao kao posledica majskih poplava, navodeći da se u oštećenom jalovištu nalazi više stotina hiljada metara kubnih jalovine, opasnog rudarskog otpada sa značajnim koncentracijama arsena, antimona i olova. Procenjena šteta na jalovištu je ušla i u zvanični vladin izveštaj korišćen i za briselsku donatorsku konferenciju za Srbiju i BiH koje su pogođene poplavama.