Gradska uprava Loznice uvela je novi internet servis – Elektronski registar, koji omogućava privrednicima i građanima transparentan uvid kako se sprovode svi administrativni postupci gradskih službi i odeljenja. Njegovim uvođenjem, stranke će moći brže i jednostavnije da dođu do informacija o procedurama za pribavljanje dozvola, odobrenja, saglasnosti ili rešenja, objavljeno je na zvaničnom sajtu grada http://www.loznica.rs/, na kojem je i postavljnen registar. Pored toga, stranke će preko registra moći da skinu ili elektronski popune obrazac zahteva za sve administrativne postupke, a ostvariće i značajne finansijske i uštede u vremenu. Kako je registar javna i pravno sigurna baza podataka, grad Loznica se obavezao da će redovno ažurirati podatke u registru, čime će se se obezbediti pravna sigurnost. Uvođenje eklektronskog registra, krajnji je rezultat projekta “Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu” koji grad Loznica i Centar za dobro upravljanje OPTIMUS sprovode od maja prošle godine, uz finansijsku podršku Švajcarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove – SECO. Cilj projekta je stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja i povećanje konkurentnosti Loznice kroz efikasnu, racionalnu i transparentnu gradsku upravu.