Vlada republike Srbije je za člana Saveta za mlade imenovala Tanju Glišić Matić, profesora književnosti – master kulturolog iz Loznice.

Savet čine 22 člana i Savetom predsedava Ministar omaldine i sporta Vanja Udovičić.

Zadatak Saveta je da:

– podstiče i usklađuje aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske politike;

– predlaže mere za unapređivanje omladinske politike u Srbiji;

– predlaže mere za usklađivanje i koordinisanje aktivnosti ministarstava i drugih organa nadležnih za posebne oblasti u omladinskom sektoru i svih drugih subjekata omladinske politike, u skladu sa strateškim i zakonskim aktima iz ove oblasti.