Grad Loznica dobitnik je javnog priznanja- nagrade za najbolju e-opštinu. Nagrada je dodeljena od strane Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Direkcije za e-upravu. Grad Loznica je kao lokalna samouprava prva, pre četiri godine, počela pružanje usluga elektronskim putem i da je u međuvremenu broj elektronskih usluga sa 24 povećan na 40. Ovo priznanje je nagrada za dosadašnji rad Gradske uprave, ali je i podsticaj i obaveza za još bolji rad u narednom periodu.

M.R.