Prema “Analizi rada sudova ošte i posebne nadležnosti za 2014.godinu” koju je izradio Vrhovni kasacioni sud Srbije, Osnovni sud u Loznici je tokom 2014.godine bio osnovni sud sa najvećim prosečnim prilivom predmeta po sudiji u svim materijama sa 417,32 predmeta što je za oko 300 predmeta više od Osnovnog suda u Vrbasu (120,32 predmeta). Loznički sud se našao na prvom mestu u Srbiji i po broju prosečno rešenih predmeta po sudiji u osnovnim sudovima gde su sudije ovog suda u 2014.godini, u proseku rešile 526,64 predmeta dok su odmah iza njih kolege iz Osnovnog suda u Užicu koje su rešile u proseku 119,54 predmeta, što je razlika za više od 500 rešenih predmeta po sudiji. Ovako dobri rezultati rada suda u prethodnoj godini kao i rekonstruisana zgrada suda bili su razlozi da se u lozničkom sudu održi eminentni sastanak Predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu, Novice Pekovića sa predsednicima viših sudova sa područja te apelacije. Sastanku, čiji je domaćin bio Predsednik Osnovnog suda u Loznici, Dragan Cvetinović, prisustvovali su predsednici Višeg suda u Šapcu-Gojko Lazarev, Višeg suda u Novom Sadu-Darko Tadić, Višeg suda u Sremskoj Mitrovici-Vladislava Svilokos, Višeg suda u Somboru-Branislav Petković, Višeg suda u Subotici-Molnar Ferenc i Zamenik predsednika Višeg suda u Zrenjaninu-Edit Čordaš. Prvi put je Osnovni sud u Loznici posetio i Predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević, koji je takođe prisustvovao radnom delu sastanka.Visoki predstavnici sudske vlasti u Republici Srbiji pohvalno su se izrazili o radu lozničkog suda uz želju da ti rezultati u budućem periodu budu još bolji.

M.R.