Od 2000. godine u svetu se, shodno zaključku UNESKO, obeležava 21. februar kao DAN MATERNjEG JEZIKA.  Maternji jezik je deo kulturnog identiteta naroda, tačka prepoznavanja, različitosti ali i tolerancije i razumevanja. Briga o maternjem jeziku je način dokazivanja svesti kulturne elite naroda o vlastitom identitetu, ali i veoma osetnjivo mesto tolerancije te iste elite prema Drugom.

Godinama unazad Centar za kulturu „Vuk Kradžić“ obeležava ovaj Dan najčešće kritički se odnoseći prema stanju u srpskom jeziku danas. I ove godine ostaju ista pitanja o stanju našeg jezika. Profesor Predrag Piper napisao je jednom prilikom da su četiri najvažnija stuba jezičke kulture porodica, škola, dobri primeri uglednih pojedinaca i lektorska služba  u medijskim kućama. Na Dan maternjeg jezika treba da se zapitamo da li i jedan od ova četiri stuba čvrsto stoji ili su njihova uporišta dobro poljuljana.

Međutim u želji da istaknemo da postoje ljudi, škole, ustanove koji odgovorno pristupaju svom jeziku u Vukovoj spomen kući na 20.februara 2016.godine u 12 časova učenici lozničke Gimnazije „Vuk Karadžić“ pokazaće na koji način oni sa svojom profesoricom Nevenom Mitrović vode brigu i unapređuju maternji jezik. Njihova posvećenost svedoči o bogatstvu i lepoti našeg jezika kao i o prisustvu svesti o važnosti lepote maternje melodije.

Pored ovoga Centar za kulturu „Vuk Karadžić“ ove godine učestvuje na centralnoj proslavi Međunarodnog dana maternjeg jezika koja se održava 21.februara u Kovačici. Tamo će kao jedan od glavnih događaja biti otvoranje izložbe „Vukove odgonetke-zagonetke“ autorke Elde Stanković iz fonda Muzeja jezika i pisma u Tršiću. Na okruglom stolu o kulturnom nasleđu u tradiciji UNESKO učestvovaće i stručnjaci Muzeja jezika i pisma jer je Nacionalni komitet Republike Srbije predložio upis Vukovog sabora na UNESKO listu nematerijalnog kulturnog nasleđa u Registar dobrih praksi.

U ponedeljak 22.februara povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika u Narodnoj biblioteci u Arilju gostuje izložba „Srpsko pismo i jezik kroz istoriju“ autorke  Dajane Đedović. Na otvaranju izložbe govoriće Ana Čugurović kustos etnolog-antropolog Muzeja jezika i pisma u Tršiću. Ovim programom završavaju se trodnevne aktivnosti Muzeja jezika i pisma povodom Dana maternjeg jezika.