Gradsko veće Loznice formiralo je komisiju za izradu Programa pomoći i obnove grada od posledica poplava i za raspodelu novca od donacija najugroženijima. Milion dinara biće raspodeljeno na deset najugroženijih porodica čije su kuće uništila klizišta, objavljeno je na sajtu grada Loznice. Komisija će utvrditi program za nabavku opreme i materijala za 1,23 miliona dinara za interventne radove u vreme majske i avgustovske poplave i još milion i po dinara za oštećenja lokalne infrastrukture. Gradsko veće je donelo i odluku o upotrebi dodatnih milion dinara iz tekuće budžetske rezerve za inžinjerijske usluge na pontonskom mostu preko Jadra u Dragincu, koji je Vojska Srbije postavila početkom avgusta.