Ministar Gašić u radnoj poseti Loznici razgovarao sa rukovodstvom grada​ o načinu na koji je moguće preuzimanju kasarne “Klupci” koji planira Grad Loznica. Razgovaralo se o modelu po kojem će Grad Loznica moći da otkupi kasarnu površine 14 hektara od Vojske Srbije. Grad Loznica planira da to zemljište kasnije privede nameni kao novu industrijsku zonu ili kao novi stambeni blok.