Dom zdravlja u Loznici saopštio je danas da su zamenjeni telefonski brojevi za zakazivanje pregleda u Službi medicine rada. Umesto dosadašnjih 7100098 и 7100099, od petka (juče) su uvedena dva nova 874 766 i 874 866, objavljeno je na sajtu te zdravstvene ustanove http://dzloznica.co.rsDo promene je došlo zbog tehničkih problema sa dosadašnjim brojevima, koji su na pozive pacijenata, pokazivali stalno zauzeće. Na zakazivanju pregleda, angažovana su dva radnika, a novi telefonski brojevi dostupni su pacijentima u Službi medicine rada, svakog radnog dana od 07.00 do 20.00. Dom zdravlja je praksu zakazivanja lekarskog pregleda u svojim službama uveo 27. septembra 2011. godine. Prilikom zakazivanja, pacijent treba da, pored svog imena, navede broj svog kartona, ime izabranog lekara i svoj broj telefona da bi na vreme bio obavešten o eventualnim promenama.