Okrugli sto i prezentacija aktivnosti gradskih osnovnih škola u okviru projekta “Obrazovanje za 5+” održani su u sali lozničke kancelarije za mlade. Projekat je namenjen prosvetnim radnicima i roditeljima koji žele da se svako dete u školi oseća prihvaćeno i bezbedno, da se poštuju njegova ličnost, interesovanja, sredina iz koje dolazi i da vas pitaju za mišljenje šta treba promeniti u obrazovanju i da to mišljenje uvaže. U okviru projekta u sve četiri gradske osnovne škole postavljene su informativne table na kojima će biti izložene sve aktivnosti škole radi bolje informisanosti dece i njihovih roditelja.