Stečajni upravnik Koncerna “Farmakom M.B. Šabac – Rudnici i topionica ad Zajača” u stečaju iz Loznice, oglasio je prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica javnim nadmetanjem.
Imovinu stečajnog dužnika čini nepokretna i pokretna imovina, među kojom je najznačajnije zemljište ukupne površine više od 470.000 m2 i postojeći objekti na parcelama proizvodna hala, upravne zgrade, pogoni, hemijska laboratorija…
Od pokretne imovine na prodaju su oprema, zalihe i inventar prema popisnim listama na dan pokretanja stečajnog postupka.
Početna cena je 200 miliona dinara, a depozit za učešće u postupku prodaje iznosi 117.144.085,80 dinara.
Rok za otkup prodajne dokumentacije je 11. mart 2016. godine, a javno nadmetanje će se održati 18. marta 2016. godine u 12 časova, u Privrednom sudu u Valjevu.
 
T. Ž.