Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je zdravstvena inspekcija u lozničkoj bolnici utvrdila da je bilo ozbiljnih propusta u vodjenju medicinske dokumentacije dečaka Radenka Nikodinovića, koji je preminuo posle preloma ruke.

Izveštaj je prosledjen Sudu časti Lekarske komore Srbije, koji će odlučiti da li će lekaru biti oduzeta licenca, odnosno da li će moći da nastavi sa radom.

Ministar zdravlja je istakao da je u lozničkoj bolnici u toku spoljni stručni nadzor koji treba da utvrdi da li je bilo stručne lekarske greške, i taj izveštaj se još očekuje.

Ministar zdravlja je takodje najavio da će najbolji lekari iz Beograda odlaziti ubuduće jedom nedeljno u vizite u bolnice u unutrašnjosti, jer je stanje prilično alarmantno.

Foto Klinicki centar Srbije ; Alo