U Loznici je počela preventivna zaštita zdravlja ljudi od bolesti koje bi mogli da prenesu komarci, koji se uništavaju zaprašivanjem sa zemlje, saopštio je danas Gradski štab za vanredne situacije. Aktivnosti oko uklanjanja uginulih životinja su završene i da već peti dan, ekipe firme “Eko tim” i pripadnici Vojske Srbije iz ABHO centra iz Kruševca, vrše dezinfekciju poplavljenog područja. Omladinci volonteri već treći dan obilaze staračka domaćinstva, gde im pružaju pomoć na uređenju njihovih kuća, iznošenju pokvašenog inventara, čišćenju nanosa i vraćanju u prvobitno stanje. Intenzivno se radi na obnavljanju oštećene infrastrukture, dostavlja se pristigla humanitarna pomoć, a stručni timovi izlaze na teren po prijavama za pojavu klizišta. Snabdevanje iz sistema gradskog vodovoda neprekidno se odvija, a voda se uzorkuje više puta dnevno sa različitih lokaliteta i sve analize potvrđuju da Loznica ima potpuno ispravnu vodu za ljudsku upotrebu, Ukazano je na dodatni problem koji je nastao pucanjem brane u rudniku “Stolice”, u kojem se nalazi jalovište u reonu Kostajnika, u susednoj opštini Krupanj, gde je došlo do izlivanje jalovine u reku Korenitu, a zatim i u Jadar. O tome su obaveštene sve nadležne institucije i inspekcije, Zavod za javno zdravlje, a u međuvremenu organizovani radove na saniranju šteta pucanjem brane i izlivanjem jalovine koja je porušila most na Koreniti. U Krupanj je stigao specijalizovani tim RTB „Bor” koji će pružiti podršku Kompaniji ”Farmakom MB”, koja je vlasnik rudnika, da se sanira ceo drenažni sistem jalovišta u Stolicama, saopšteno je iz štaba.