Odeljenje za inspekcijske poslove, komunalnu policiju i vanredne situacije gradske uprave grada Loznica obaveštava građane Loznice, pravna lica, preduzetnike i fizička lica da će Komunalna inspekcija i Komunalna policija tokom narednog perioda vršiti pojačanu kontrolu uklanjanja snega i leda sa javnih površina kao i uklanjanje ledenica i snega sa krovova zgrada i kuća. S tim u vezi obaveštavamo navedene subjekte da su dužni da očiste sneg i led sa trotoara ispred svojih prostorija, prilaznih puteva i staza koje koriste, i da ih posipaju odgovarajućim materijalom za slučaj poledice, kao i da uklanjanju sneg i led sa krovova zgrada kako isti ne bi ugrozili bezbednost prolaznika.

Obaveštavaju se građani Loznice da je Saobraćajna inspekcija Gradske uprave grada Loznice svakodnevno prisutna na terenu i da vrši nadzor nad sprovođenjem programa Zimske službe za održavanje puteva i ulica na teritoriji grada Loznice (lokalni putevi i ulice koje pripadaju putevima III i IV prioriteta, ulice u kojima se obavlja velika frekvencija saobraćaja, pored autobuske stanice, hitne pomoći i bolnice, osnovnih i srednjih škola, dečjih obdaništa i drugih javnih ustanova).
Pozivaju se građani Loznice, da odgovornim ponašanjem, u smislu poštovanja naloga o uklanjanju snega i leda sa javnih površina, izbegnu propisane mere kažnjavanja.