U prostorijama Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd, Odeljenje u Loznici, ulica Miloša Pocerca bb kod Gradskog stadiona u Loznici, 15.marta 2016. godine sa početkom u 13 časova, biće održan okrugli sto pod nazivom „Pokreni svoj biznis – budi hrabar,  prvi i originalan.”, a sve u želji da se zajednički  obeleži  godina preduzetništva – 2016,  i da konkretan doprinos promociji i razvoju preduzetništva u Loznici, našem tradicionalno prepoznatljivom kulturnom i obrazovnom centru, gradu uspešnih preduzetnika, sportista, mladih zainteresovanih za pokretanje sopstvenog biznisa.

U nastavku ovih aktivnosti , u aprilu mesecu,  u Loznici će biti organizovana  i besplatna obuka sa kreativnom radionicom pod nazivom „Pokreni svoj biznis – budi hrabar, prvi i originalan!“ namenjenu srednjoškolcima završnih godina, studentima, nezaposlenim licima, osobama sa invaliditetom, u cilju osposobljavanja za pokretanje sopstvenog biznisa.

Screenshot (11) Screenshot (12)