Dosadašnje ribarsko područje „Srbija Zapad“ novom uredbom Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, podeljeno je na 3 ribarska područja: Beograd, Kolubara i Sava.

Ribarsko područje „Sava“ prostire se od granica opština  Mali Zvornik i Loznica (Zejtin voda), nizvodno desnom obalom do ušća reke Drine u Savu, obuhvata reku Jadar sa pritokama, reku Savu od 1023km do 96km i to levu i desnu obalu, levu obalu reke Kolubare uzvodno od opštine Obrenovac do granice sa opštinom Lajkovac, jezero Paljuvi u opštini Ub i reke Ub i Tamnava na području opštine Koceljeva.

Obuhvata i kanalsku mrežu opštine Obrenovac, reke Dobravu, Jerez, Cerski kanal.

Korisnik PD “Ekoribarstvo“ 22.februara 2016. Godine potpisao je u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Ugovor o korišćenju ribarskog područja „Sava“ i „Kolubara“ na period do 31. Decembra 2016. Godine. Ribarsko područje „Kolubara“ obuhvata reku Drinu uzvodno desnom obalom od „Zejtin vode“  (M.Zvornik, Ljubovija, Bajina Bašta) do HE „Perućac“, reku Kolubaru sa pritokama do ušća u reku Savu, jezera na području opština Valjevo, Lazarevac, Arandjelovac i Barajevo i Savsko jezero u Beogradu.

U Loznici su četiri ribočuvara i upravnik. Ribočuvarska služba radi svaki dan na potezu od Zejtin vode do ušća Drine u Savu. 1. aprila 2016.godine prestaje zabrana ribolova na štuku, i u prvoj nedelji aprila biće održana ribolovna manifestacija „Štukijada“ na barama u Lipničkom Šoru.

Od 15.aprila nastupa nastavak zabrane ribolova na belu ribu (skobalj, jez, klen, deverika, mrena, bucov) i traje do 1. Juna. Ukoliko se desi da neko i upeca koju od ovih vrsta, moli se da je otkači sa što  manje oštećenja i vrati u vodu.

Dozvole će se prodavati od 20. Marta 2016. Godine. Cena dozvole je:

  1. Za lica od 18-65 godina 6000 dinara
  2. Za lica sa invaliditetom od 60-80%, za žene i za lica starija od 65 godina – 3000 dinara
  3. Za lica sa invaliditetom od 80-100% i za lica od 14-18 godina – 600 dinara

Moguća je kupovina dozvole na rate, čekovima građana.

Dozvole se mogu kupiti u Udruženju OOSR  „Drina“  Loznica prekoputa Ekonomske škole, svakim danom osim nedelje od 08-16h. Ova dozvola je jedinstvena i važi na celoj teritoriji Republike Srbije sem na zaštićenim područjima (Nacionalni park Tara, Gradac, Zasavica i Uvac).

Za portal PodrinjeINFO:

Dipl. ing. poljoprivrede  Đenadić Milan

Upravnik Ribarskog područja „Sava