Krupanj, 24. septembar 2015. godine – U okviru projekta „SuperBus“, koji zajedno sprovode Fondacija SOS Dečija sela Srbija i kompanija Vip mobile, održana je tribina na temu „Specifičnosti u radu sa decom sa poremećajem u ponašanju”, sa ciljem da se ukaže na uzroke, posledice i prevenciju u svakodnevnom radu sa ovom grupom dece. Tribini su prisustvovali članovi stručnih službi osnovnih i srednjih škola iz Krupnja, predstavnici MUP-a, Centra za socijalni rad i stručnjaci iz Doma zdravlja.

      Govoreći o uzrocima ovakvog ponašanja, koji je sve prisutniji kod dece u današnje vreme, učesnici tribine su prepoznali siromaštvo, loše porodične odnose, zloupotrebu psihoaktivnih supstanci i negativan uticaj sredine kao ključne uzroke ovakvog ponašanja. Dostupnost cigareta i alkohola maloletnim licima su samo neki od uzroka o kojima se detaljnije raspravljalo na ovoj tribini, a takođe je istaknuta i odgovornost medija zbog svakodnevne izloženosti mladih nasilju na internetu, kao i u filmovima i na televiziji. Istraživanje objavljeno od strane Republičke sekcije stručnih saradnika, pokazuje da je između 40 i 50 odsto dece sa poremećajem ponašanja u kasnijem dobu naročito podložno razvijanju antisocijalnog ponašanja i drugih psihijatrijskih poremećaja. Takođe, često je kod dece sa dijagnozom poremećaja ponašanja, u periodu odrastanja prisutan i problem zloupotrebe droga i alkohola, dok je smrtnost deset puta veća u odnosu na ostatak populacije.

      Okupljeni stručni saradnici su kao zajednički stav istakli neophodnost rada na razvijanju preventivnih programa, koji trenutno ne postoje ni na višim nivoima u zemlji, a ne samo u maloj sredini kao što je Krupanj. Kao ključne stavke u prevenciji poremećaja ponašanja kod dece navode se edukacija roditelja i rad na osnaživanju njihovih roditeljskih veština, kao i uključivanje dece i mladih u raznovrsne sadržaje u lokalnoj sredini, što samim tim lokalnu zajednicu obavezuje da pruži raznolike, edukativne i zabavno – sportske sadržaje. Preventivni programi nisu dostupni u okviru zdravstvenih centara, a podrška iz ove oblasti dolazi samo od pojedinih nevladinih organizacija.

      Članovi „SuperBus“ tima su takođe istakli da svojim radom žele da pruže alternativu deci i kroz radioničarski rad uveliko rade na razvoju veština nenasilne komunikacije i antidiskriminacionog ponašanja kod dece, kao i na edukaciji iz oblasti tolerancije, sve sa ciljem osnaživanja, pružanja znanja i veština koje će iskoristiti za razvoj pozitivnih vrednosti.

      Projekat „SuperBus“, nastavlja svoj rad u Krupnju, kao i u 9 drugih gradova širom Srbije do decembra 2015. godine. Uz podršku kompanije Vip mobile, „SuperBus“, tim svakodnevno radi na animiranju javnosti i podsticanju pozitivnih promena u lokalnoj zajednici, kao što su partnerstva, ali i umrežavanje institucija i organizacija koje brinu o deci.