Meštani Zajače i Korenite kod Loznice, koji se mesecima pitkom vodom snabdevaju iz cisterni, dodatni problem imaju sa dolaskom zime i hladnih dana. Brinu da li će cisterne sa vodom i ubuduće stizati redovno do njihovim mesta, jer su hladni ledeni dani već stigli, a rešenja njihovog problema nema ni na vidiku. U Zajači voda sa seoskog vodovoda se ne koristi od marta, kada je pronađeno prisustvo povećane koncentracije teških metala i bakterija indikatora fekalnog zagađenja, zbog čega se ne koristi ni za spremanje hrane, kupanje navodnjavanje i napajanje stoke. Predsednik Saveta mesne zajednice Zajača Slobodan Živanović izjavio je lokalnim medijima da od najavljene gradnje vodovoda u tom mestu nema ništa, jer u gradskom budžetu za 2015. godinu nisu predviđena sredstva za taj projekat.

      Gradska vlast još u martu, kada se pojavio problem, najavila je izradu centralnog magistralnog vodovoda od Loznice do Zajače, uz podršku Republike, ali to se nije desilo. Živanović je rekao da se Savet MZ Zajača obratio Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine ukazujući na problem snabdevanja vodom, ali i problem zagađenja zemljišta i vazduha, prouzrokovanim radom topionice Zajača. Problem oko 70 domaćinstava Korenite, nastao je nakon majskih poplava, kada je uništeno osam kilometara cevovoda a jalovina iz nekadašnjeg rudnika Stolice u Kostajniku zagadila pomoćne bunare. Predsednik Saveta MZ Korenita Milenko Mićić rekao je novinarima da se u situaciji kada pomoć države izostaje a u dolini je sve zatrovano, pojedini meštani snalaze koristeći zaboravljene izvore na brdima iznad sela. To je međutim nedovoljno, a zima je stigla i dodatno otežava život ovim ljudima.