Gradska uprava Loznice za prvih šest meseci ove godine izdvojila je oko 3,2 miliona dinara, za naknadu štete gradjanima od napada pasa lutalica. Prema podacima gradske komisije za naknadu štete, objavljenim u nedeljniku Lozničke novosti, zaključena su 82 ugovora o vansudskom poravnanju, od toga 66 za ujede ljudi a 16 za povrede nanete domaćim životinjama. Prošle godine, zbog napada pasa lutalica iz gradskog budžeta gradjanima je isplaćeno 8,9 miliona dinara. Istovremeno je za održavanje prihvatilišta za smeštaj pasa iz gradskog budžeta isplaćeno 4,6 miliona dinara. Mogućnost oštećenima da se pre suda najpre obrate nadležnoj gradskoj komisiji uvedena je 2011. godine, uz obostranu korist. Grad više ne mora da plaća sudske troškove, a gradjani koji se odluče za sklapanje ugovora o poravnanju sa gradskim pravobraniocem, brže dolaze do nadoknada, čiji je iznos ograničen na prosečnu bruto zaradu u Srbiji. Lokalna uprava od avgusta 2008. godine sprovodi akciju sterilizacije pasa lutalica. U januaru 2009. godine otvoren je i azil za smeštaj napuštenih pasa, ali i pored toga brojnost i agresivnost pasa na ulici brinu gradjane.