Gradska uprava Loznice za naknadu štete gradjanima od napada pasa lutalica, prošle godine izdvojila je 9,4 miliona dinara, što je 500. 000 dinara više nego 2013. godine. Komisija za naknadu štete, saopštila je da je zaključeno 211 ugovora o vansudskom poravnanju, od čega 166 zbog napada pasa na ljude vrednih 8,5 miliona i 45 za napade na domaće životinje od 900.000 dinara. Mogućnost oštećenima da se pre suda najpre obrate nadležnoj gradskoj komisiji uvedena je 2011. godine, uz obostranu korist. Grad više ne mora da plaća sudske troškove, a gradjani koji se odluče za sklapanje ugovora o poravnanju sa gradskim pravobraniocem, brže dolaze do nadoknada, čiji je iznos ograničen na prosečnu bruto zaradu u Srbiji. Lokalna uprava od avgusta 2008. godine sprovodi akciju sterilizacije pasa lutalica. U januaru 2009. godine otvoren je i azil za smeštaj napuštenih pasa, ali i pored toga brojnost i agresivnost pasa na ulici brinu gradjane. U prošloj godini uhvaćen je 541 pas lutalica, a udomljeno 280, dok je u azilu svakodnevno u proseku bilo 200 pasa, navedeno je u saopštenju komisije.