Grad Loznica raspisao je javni poziv za dodelu bespovratnih novčanih sredstava bračnim parovima za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom koji će trajati od 13. do 21. decembra. U budžetu grada je odvojeno pet miliona dinara za ovu namenu. Visina dodeljenih sredstava po jednoj kući ne može prelaziti milion dinara.

Cilj ovog poziva je podsticanje razvoja ruralnih područja, oživljavanje i podmlađivanje sela kroz povećanje nataliteta i poboljšanje demografske strukture kao preduslov za pokretanje privrednih aktivnosti. Uslov koji mora biti ispunjen je da supružnici imaju najviše navršenih 40 godina života u trenutku podnošenja prijave, da jedan od supružnika ima najmanje tri godine neprekidno prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Loznice, da njihova bračna zajednica traje najmanje godinu dana i da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije. Prednost imaju porodice čiji članovi imaju visoko obrazovanje iz oblasti medicine, poljoprivrede, veterinarstva i prosvete.