Socijaldemokratska partija Srbije održala je sastanak regionalnog odbora na kome je izraženo uverenje da je stranka već spremna za predstojeće parlamentarne i lokalne izbore.