U lozničkom kraju poslednjih dana povećana je tražnja za nabavku božićnih pečenica, te su i cene prasadi i jagnjadi za 10 do 20 odsto više u odnosu na početak decembra. Na stočnoj pijaci u Klupcima kod Loznice, danas je cena kilograma žive prasadi bila od 270 do 300, a jagnjadi od 300 do 330 dinara. Najniža cena uređenih prasića u mesarama iznosi 420, a uređenih jaganjaca 620 dinara po kilogramu. Za građane sa manjima primanjima, mesare prihvataju rezervaciju
pečenog mesa i na kilogram. Kilogram pečene prasetine može se kupiti za 800 dinara, a pečene jagnjetine za 1.200 dinara.