Domaćinstva koja se greju na gas u Loznici, od 15. novembra će kubik ovog energetna plaćati 46,58 dinara umesto dosadašnjih 44,58 dinara, saopšteno je iz preduzeća Loznica gas. Za preduzeća gas je poskupeo već od 1. novembra, a nova cena je 44,63 umesto 43,06 dinara. Novi cenovnik, odobrila je Agencija za energetiku Srbije (AERS), a obrazloženo je rastom kursa dolara, kojim se plaća uvozni gas. Regulisana cena gasa menja se kada dođe do promene nabavnih cena i odnosa uvoznog i domaćeg gasa, a usklađuje se i sa promenama petnaestodnevnog proseka kursa dolara.Prirodni gas u Loznici, trenutno koristi oko 1.500 domaćinstava i stotinak privrednih potrošača. Radovi na gasifikaciji Loznice počeli su 28. septembra 2004. godine, a 17. decembra iste godine obavljena su prva priključenja na gasovodnu mrežu. U međuvremenu je izgrađeno oko 200 kilometara distributivne gasovodne mreže na području Loznice, Banje Koviljače i Lešnice. Preduzeće “Loznica gas” registrovano je u februaru 2004. godine kao akcionarsko društvo, koje su osnovali NIS Energogas Beograd, loznička Toplana i češko preduzeće MSA.