U Opštoj bolnici Loznica završen je spoljni stručni nadzor od strane Ministarstva zdravlja u vezi sa smrću dečaka Radenka Nikodinovića iz Kozjaka. Rezultati nadzora se očekuju.

Ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar doneo je Rešenje o razrešenju  v.d. direktora dr Mire Vučetić, a za vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Loznica postavljen je dr Zoran Kovačević, specijalista otorinolaringologije, dosadašnji pomoćnik direktora.

Foto: Bolnica Loznica