Gradski odbor Socijaldemokratske partije Srbije u Loznici i Udruženje  građana osoba sa invaliditetom „ Lagator “ iz Loznice potpisali su sporazum  o saradnji. Ovaj sporazum predviđa da potpisnici sporazma u narednom periodu  usko sarađuju, zajednički nastupaju u aktivnostima i zastupaju zajedničke  ciljeve na tribinama i skupovima koje organizuju. Udruženje je prihvatilo  programska načela Socijaldemokratske partije Srbije koja se odnose na invalide,  a Socijaldemokratska partija Srbije- Gradski odbor Loznica će u budućem periodu  kroz učešće u radu u lokalnoj samoupravi učiniti sve kako bi bio poboljšan socijalni i ekonomski status i druga prava invalida. Obraćajući se brojnim prisutnim članovima stranke i udruženja i  predstavnicima lokalnih medija, predsednik Gradskog odbora Socijaldemokratske  partije Srbije u Loznici Miroslav Radulović je najavio potpisivanje sporazuma o  saradnji sa još nekim udruženjima u gradu koja su prepoznala Socijaldemokratsku  partiju Srbije kao partnera sa kojim žele da sarađuju.

„Samo potpisivanje ovog sporazuma sa Udruženjem građana osoba  sa invaliditetom „ Lagator “ je samo formalizacija jedne odlične  saradnje u prethodnom periodu. Mi smo već konkretnim merama pomogli ovo udruženje, i činićemo to i ubuduće. Ovo je još jedan dokaz da se  Socijaldemokratska partija Srbije suštinski i konkretno, a ne samo
deklarativno, bori kako bi osobe sa invaliditetom u što većoj meri  ostvarile svoja prava.

– napomenuo je Radulović. Izvršni direktor Udruženja građana osoba sa invaliditetom „ Lagator  “ iz Loznice Goran Petronić istakao je želju i nadu da će saradnja biti još  uspešnija na dobrobit osoba sa invaliditetom ali i svih građana Loznice. – Obraćali smo se svim strukturama gradske vlaste i nigde nismo naišli  na razumevanje za naše probleme, konkretnu pomoć smo dobili od ljudi  iz Socijaldemokratske partije Srbije. To su ljudi vredni, pošteni i  nekompromitovati i nama je veliko zadovoljstvo da sarađujemo sa njima. –  rekao je u izjavi za lokalne medije Petronić. Udruženje građana osoba sa invaliditetom „ Lagator “ ima preko  dvestapedeset članova i jedno je od najaktivnijih udruženja u Loznici.